Foto van de Soepbus en het Rode Kruis

Als je geen huis hebt…heb je ook geen huisarts!

Met ingang van zaterdag 30 september is het Rode Kruis elke week aanwezig als partner van de Haagse Soepbus op de Koekamp. Bezoekers van de Soepbus die medische problemen hebben, kunnen zich bij de vrijwilligers van het Rode Kruis melden voor behandeling ter plekke. Het is duidelijk dat hier een grote behoefte aan is want de medewerkers van het Rode Kruis konden meteen aan de slag met het verzorgen van wondjes en met name voetletsel. Mensen die op straat leven kunnen nu eenmaal niet even bij hun huisarts langs en hebben vaak angst voor de straatdokter omdat ze illegaal in Nederland zijn of bang zijn voor financiële consequenties.

De vrijwilligers van het Rode Kruis hebben naast hun reguliere EHBO-opleiding een speciale informatieavond bijgewoond waarin zij uitleg hebben gekregen over wat hun te wachten staat en ook hoe en naar wie ze kunnen doorverwijzen als er medische problemen zijn die zij zelf niet kunnen oplossen. Straatverpleegkundigen Trudy Wijnia en Marjan Zwart van HWW zijn telefonisch bereikbaar voor de Rode Kruis-vrijwilligers als zij zaken aantreffen waarover ze willen overleggen. Zelf zijn de straatverpleegkundigen door de week regelmatig aanwezig om bezoekers van de Soepbus medisch bij te staan. Trudy Wijnia benadrukt dat menselijke aandacht en gewoon een praatje maken minstens net zo belangrijk zijn als medische verzorging

De vrijwilligers van het Rode Kruis zijn duidelijk zichtbaar in hun Rode Kruis-kleding. Zo hebben ze het tijdens de proefavonden afgelopen zomer ook gedaan en dat werkte heel goed. De klanten van de Soepbus hadden al snel in de gaten dat het Rode Kruis hen echt kan helpen en maakten daar goed gebruik van.