Secretaris in het bestuur van Stichting De Haagse Soepbus! Iets voor jou?

De Haagse Soepbus is een begrip in Den Haag. Elke dag van 19:00 tot 20:00 staat onze bekende feloranje bus op de Koekamp. Elke dag, 365 dagen per jaar. Met koffie, soep, brood en fruit maar ook met empathie en een luisterend oor. Dat doen we al 37 jaar en dat blijven we doen zo lang het nodig is. We zijn een kleine organisatie, professioneel en gedreven, inclusief ANBI status.

De organisatie

De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers die zichzelf inroosteren via Het Rooster en door onze ervaren Coördinator die ervoor zorgt dat er elke dag voldoende voorraad is en de bus in tiptop conditie blijft. Het bestuur bewaakt de doelstellingen en continuïteit, draagt zorg voor een prudent financieel beheer, onderhoudt de externe contacten en heeft bij toerbeurt eens in de 5-6 weken een week lang piketdienst voor calamiteiten. Niemand bij De Haagse Soepbus ontvangt een vergoeding, we doen dit allemaal als vrijwilliger. Wel organiseren we een aantal keren per jaar gezellige vrijwilligersbijeenkomsten.

De secretaris

Voor het bestuur zijn we op zoek naar een secretaris, tevens algemeen bestuurder, waarbij ervaring met het voeren van een secretariaat belangrijker is dan ervaring met besturen. Je draagt zorg voor de agenda, het verslag en archivering van de maandelijkse bestuursvergaderingen. Denkt actief mee met de bepaling en uitvoering van het beleid van de Stichting Haagse Soepbus. Bewaakt voortgang en kwaliteit van de bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgesteld in onze protocollen en je bent eens in de 5-6 weken beschikbaar voor de piketdienst.

Als jij je betrokken voelt met de 40 tot 80 bezoekers van De Haagse Soepbus die elke dag op ons rekenen en affiniteit hebt met vrijwilligerswerk. Beschikt over goede secretariële en communicatieve vergaderingen. Een flexibele instelling hebt en in staat bent om -ook hands on- onze organisatie te vertegenwoordigen en de visie uit te dragen, dan willen we graag kennis met je maken!

Reageren

Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Stuur een email naar info@dehaagesoepbus.nl Op afspraak zijn onze voorzitter en/of huidige secretaris beschikbaar voor een toelichting